MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 17-09-2021 (niveau 1)eerdere test 17 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 17-09-2021 zo ingevuld:(De) ........ Briefträger bringt ........ (een) Paket. 

 

            


3 % (afgerond)Den - eine
36 % (afgerond)Der - einen
61 % (afgerond)Der - ein 
1 % (afgerond)Dem - einen

Der Briefträger: mannelijk persoon en hier onderwerp, dus 1e naamval.

Das/ein Paket: onzijdig, hier lijdend voorwerp, 4e naamval.

De vorm van de 1e en 4e naamval onzijdig is gelijk.

 

 

afb. freepikZie ook de pagina ein/eine-groep - bezittelijk voornaamwoord.Im ersten Absatz des Artikels steht etwas über die Ursachen des Problems.

 

De betekenis van der Absatz in deze zin: ........ .


92 % (afgerond)alinea 
1 % (afgerond)afslag
6 % (afgerond)opzet
2 % (afgerond)afzet

Het gaat om een tekst (artikel in de krant): in de 1e alinea staat ...

 

der Absatz ook: afzet (verkoop van een product) en de hak (van een schoen) 

opzet: die Absicht

afslag: die Abfahrt (visafslag: die Fischauktion/-versteigerung)Zie ook de pagina weetwoorden I.Das ........ du heute nicht tun, das mache ich morgen.


76 % (afgerond)musst 
20 % (afgerond)magst
4 % (afgerond)willst

müssen: nodig zijn, behoeven

ook: Das brauchst du heute nicht zu tun.

Dat hoeft niet: das ist nicht nötig, das muss nicht sein

wollen: du willst

mögen: du magst (je houdt van)Zie ook de pagina onregelmatig.Iedereen mag hem graag: Jeder ........ ihn.

 

               


68 % (afgerond)mag 
6 % (afgerond)mochte
26 % (afgerond)möchte

mögen: houden van, graag mogen

onregelmatig (net als in het Nederlands):

ich, er, sie, es, jeder mag - wir mögen

mochte: verleden tijd zowel van mögen 

möchten: zou graag willen, dus de beleefde vorm om een wens te uitenZie ook de pagina dürfen / müssen / sollen / mögen.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)