MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 22-09-2021 (niveau 3)eerdere test 22 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-09-2021 zo ingevuld:Der Konflikt endete mit einer Verfügung des Gerichts.

 

Die Verfügung des Gerichts : ........ .


72 % (afgerond)gerechtelijke beschikking 
19 % (afgerond)dagvaarding van de rechtbank
9 % (afgerond)ter beschikking van de rechtbank

Die Verfügung in deze context: de beschikking - een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift.

(Ook: die Anordnung. Auf Anordnung des Gerichts ...)

verfügen über: beschikken over

(een document) ter beschikking van de rechtbank stellen: dem (aan de rechtbank, 3e naamval) Gericht zur Verfügung stellen

dagvaarding: die VorladungZie ook de pagina weetwoorden I.Auf der Sitzung der Schulkommission:

"Wir kommen nun ........ der Tagesordnung." 

 

        


1 % (afgerond)bei den nächte Punkt
3 % (afgerond)zu das nächste Punkt
89 % (afgerond)zum nächsten Punkt 
7 % (afgerond)bei dem nächsten Punkt

der Punkt: in het Duits alleen mannelijk voor het leesteken en bijvoorbeeld plek en tijdstip

zu dem Punkt kommen: 3e naamval

 

Wir sind beim dritten Punkt (angekommen).

Werkwoord punkten: scoren.

Die Tagesordnung: agenda van een vergadering e.d.

Die Agenda: alleen gebruikelijk voor langetermijn beleidsplannen, bijvoorbeeld 'die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung' (over duurzaamheid).Zie ook de pagina Links.Toll, dass ihr schon so gut Niederländisch ........ .


39 % (afgerond)sprecht 
3 % (afgerond)sprechen
10 % (afgerond)sprichst
49 % (afgerond)spricht

jullie spreken: ihr sprecht

 

ich spreche

du sprichst

er spricht

wir, sie/Sie sprechen

 

das: het of hetgeen.

dass: voegwoord dat. Daar komt in het Duits altijd een komma voor: es ist toll, dass ...Zie ook de pagina sterk.(Hartelijke) ........ Grüße aus dem ........ Delft (onz.)!

 

           


76 % (afgerond)Herzliche, schönen 
22 % (afgerond)Herzlichen, schönen
1 % (afgerond)Herzliches, schöne
1 % (afgerond)Herzlicher, schöne

Herzlich- krijgt de uitgang van het hier ontbrekende lidwoord: -e (1e en 4e naamval meervoud).

 

Aus dem schönen: 3e naamval.

 

Stedennamen zijn (net als in het Nederlands) onzijdig: das Delft des 16. Jahrhunderts, aus dem schönen Delft. 

Het mooie Delft en zijn inwoners. Zie bij 'zelfstandige naamwoorden - geslacht'.

Die Stadt Delft und ihre Bewohner. - De stad Delft en haar bewoners.Zie ook de pagina met 3e naamval.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)