MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-04-2019 (niveau 2)eerdere test 19 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 19-04-2019 zo ingevuld:Im Sommer ernten wir ........ Tomaten aus eigenem Anbau.


1 % (afgerond)frischem
32 % (afgerond)frischen
67 % (afgerond)frische 

Tomaten (meervoud) is lijdend voorwerp: 4e naamval.

Er staat geen woordje uit de der- of (m)ein- groep voor 'frisch-'.

De uitgang wordt dan overgenomen van het lidwoord:

(1e en) 4e naamval meervoud: frische Tomaten.

 

Als er wél een lidwoord voor staat krijgen bijvoeglijke naamwoorden in het meervoud in alle naamvallen de uitgang -n: die/der/den/die frischen Tomaten.Zie ook de pagina zonder woord ervˇˇr.Wir essen nicht ........ Tag Fleisch.


74 % (afgerond)jeden 
17 % (afgerond)jedem
8 % (afgerond)jeder

Elke dag is een tijdsbepaling: Wanneer? - Hoe lang duurt het?

Zonder voorzetsels staan tijdsbepalingen in de 4e naamval: jeden Tag, jeden Monat, jeden Mittwoch.

Jed- wordt vervoegd als der, die, das: der Tag - jeder Tag.

 

Tijdsbepalingen met voorzetsels staan in de 3e naamval: in einer Stunde, vor einem Tag, seit diesem Monat, am Mittwoch.Zie ook de pagina overzicht.Es ist absolut notwendig.

Ob du (wilt) ........ oder nicht, du (moet) ........ es tun.


23 % (afgerond)m÷gst, sollst
3 % (afgerond)will, muss
74 % (afgerond)willst, musst 

Du willst nicht, aber du musst (je komt er niet onderuit).

Ich will/muss - du willst/musst.

 

du sollst: opdracht van een ander

mögen (lusten, houden van): du magst.

mögst (mögest): oude conjunctiefvorm.Zie ook de pagina onregelmatig.Was ist das denn für ein merkwürdiger Gegenstand?

 

der Gegenstand = ........


10 % (afgerond)tegenstand
76 % (afgerond)voorwerp 
6 % (afgerond)buurt/regio
7 % (afgerond)apparaat

Wat is dat nou voor een merkwaardig voorwerp?

Spreektaal: Was ist das denn für ein komisches Ding/Teil?

 

tegenstand: der Widerstand (tegenstander: der Gegner)

buurt/regio: die Gegend

apparaat: das Gerät, der Apparat (dus niet onzijdig)

 

was für ein: für is hier geen voorzetsel, maar is kort voor 'wat voor een soort ding', er volgt dus geen vervoegingZie ook de pagina weetwoorden II.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)