MOB-versie | Naar grote versieein/eine-groep - bezittelijk voornaamwoord

De naamvallen zijn herkenbaar aan de verbuiging van de lidwoorden.

Hier volgen de onbepaalde lidwoorden, in het Nederlands 'een'

 

We noemen dit de ein/eine-groep:

 


  mannelijk vrouwelijk     onzijdig   meervoud
             
1   ein Mann eine Frau ein Haus   keine Kinder
4   einen Mann eine Frau ein Haus   keine Kinder
3   einem Mann einer Frau einem Haus   keinen Kindern
2   eines Mannes  einer Frau eines Hauses    keiner Kinder

 

Net als ein/eine/ein gaan: kein = geen (zie boven)

en de bezittelijk voornaamwoorden

 

mein mijn   mein Haus
dein jouw   dein Vater
sein zijn   seine Mutter
ihr haar   ihre Schwester
       
unser ons   unsre*/unsere Wohnungen
euer jullie   eure*/euere Katze
ihr hun   ihre Tante
Ihr uw   Ihr** Mann

 

* Vaak wordt de e in unser en euer weggelaten zodra het woord verlengd wordt.

** altijd met hoofdletter

 

Zelfstandig gebruik:

Das ist mein Buch - es ist meins (de -s van 'das')

Das ist mein Kugelschreiber - es ist meiner (de -er van 'der').

 

Zie verder: De 4 naamvallen in vogelvlucht.