MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-03-2019 (niveau 1)eerdere test 21 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-03-2019 zo ingevuld:Ich habe ein Geschenk ........ Mutter gekauft.


3 % (afgerond)vor meine
79 % (afgerond)für meine 
1 % (afgerond)vor mein
18 % (afgerond)für meiner

Für (bestemd voor): voorzetsel met de 4e naamval.

Die/meine Mutter (1e en 4e naamval) - für meine Mutter.

 

Vor: voorzetsel voor plaats- en tijdsbepaling.

Das Auto steht vor der Tür. Es passierte vor einer Stunde.Zie ook de pagina gebruik.Samstag ist   ........ 6. Tag der Woche.


3 % (afgerond)das
17 % (afgerond)die
80 % (afgerond)der 

Der Tag - der Samstag.

Ist: koppelwerkwoord omdat zaterdag en de 6e dag hetzelfde zijn.

(Der) Samstag = der 6. Tag, dus 1e naamval.

 

Alle benamingen van dagen en de meeste dagdelen zijn mannelijk: der Mittwoch, der Nachmittag, der Morgen, der Abend.

Maar: die Nacht.Zie ook de pagina geslacht.Die Kinder (klauterden)  ........  auf den Baum. 


85 % (afgerond)kletterten 
1 % (afgerond)kauten
14 % (afgerond)klauten

De kinderen klauterden: kletterten (verleden tijd van klettern).

Klauten: jatten (verleden tijd).

Kauten: kauwden (verleden tijd).Zie ook de pagina lastige werkwoorden.Ich bin 1 Meter 65 ........ , mein Bruder ist 10 Zentimeter ........ .


2 % (afgerond)lang, langer
14 % (afgerond)lang, länger
12 % (afgerond)größ, größer
72 % (afgerond)groß, größer 

groß - größer - am größten

de lengte van personen: die Größe

die Größe: ook voor kledingmaat

 

lang - länger - am längsten

'Lang' gebruik je alleen voor een meer dan gemiddelde lengte van een persoon (ein langer Lulatsch: een lange vent/slungel).

 

Voor deze zin kun je beide woorden gebruiken:

Niederländer sind die größten / die längsten Menschen der Welt.Zie ook de pagina -er -st: vergelijking.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)