MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 07-09-2021 (niveau 1)eerdere test 07 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 07-09-2021 zo ingevuld:Das Fahrrad ist ganz neu.

Ich fahre gern mit ........ neuen Fahrrad.


12 % (afgerond)den
76 % (afgerond)dem 
3 % (afgerond)der
9 % (afgerond)das

das Fahrrad: de fiets

das Rad: zowel wiel als ook kort voor das Fahrrad

 

mit: voorzetsel met de 3e naamval - mit dem Fahrrad fahren

der Bus: mit dem Bus fahren

der Zug: mit dem Zug fahren

die (Straßen)bahn: mit der Bahn fahrenZie ook de pagina met 3e naamval.Der Kaffee tropft über den Rand. Kann ich bitte (een schoteltje) ........ haben?


10 % (afgerond)ein Schüsselchen
83 % (afgerond)eine Untertasse 
4 % (afgerond)ein Schälchen
2 % (afgerond)eine Ersatztasse

die Untertasse: schoteltje voor onder een kopje

die Ersatztasse: vervangend kopje

das Schüsselchen, das Schälchen: schaaltje Zie ook de pagina Woordenschat, thematisch.Dat komt me niet uit.


90 % (afgerond)Das passt mir nicht. 
5 % (afgerond)Das bekommt mir nicht.
2 % (afgerond)Das macht mir nichts.
3 % (afgerond)Das kommt nicht hin.

Das passt mir nicht: kun je bij afspraken gebruiken, maar ook als iets je niet zint.

Das macht mir nichts: dat doet me niets / raakt me niet.

Das bekommt mir nicht: dat verdraag ik niet (bijv. eten).

Das kommt nicht hin (das haut nicht hin): dat lukt (zo) niet (technisch probleem of iets is te klein, te groot).Zie ook de pagina standaardzinnen met 3e naamval......... Apotheker gab mir ........ Mittel gegen Magenschmerzen. Das Mittel schmeckt etwas bitter.


67 % (afgerond)Der - ein 
28 % (afgerond)Der - einen
3 % (afgerond)Die - ein
2 % (afgerond)Den - einen

der Apotheker, mannelijke persoon, hier onderwerp

das Mittel: vorm van de 1e en 4e naamval, hier lijdend voorwerp,

Bij onzijdige woorden dus geen uitgang na ein in de 4e naamval.Zie ook de pagina Naamvallen.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)