MOB-versie | Naar grote versie






Antwoorden van 09-09-2021 (niveau 1)



eerdere test 09 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 09-09-2021 zo ingevuld:



Ich habe ein Geschenk ........ Vater gekauft.

 

    


3 % (afgerond)vor meinen
1 % (afgerond)vor mein
72 % (afgerond)für meinen 
25 % (afgerond)für meinem

für (bestemd voor): voorzetsel met de 4e naamval

der/mein Vater - für meinen Vater

 

vor: voorzetsel voor plaats- en tijdsbepaling

das Auto steht vor der Tür; es passierte vor einer Stunde



Zie ook de pagina gebruik.



(Tekst uit een reclamefolder)

Bei uns können Sie das Leben auf dem Bauernhof kennenlernen und ........ niederländische Gastfreundschaft erfahren.

 

          


6 % (afgerond)das
7 % (afgerond)den
86 % (afgerond)die 

Die (Gast)Freundschaft: woorden met de uitgang -schaft zijn vrouwelijk.

Hier lijdend voorwerp: bij vrouwelijke woorden is de vorm van de 1e naamval en de 4e naamval gelijk.



Zie ook de pagina geslacht.



Verkeersregel Duitsland:

Wenn man auf der Autobahn im Stau steht, muss man eine 'Rettungsgasse' bilden.

 

Als je op de snelweg ........


1 % (afgerond)hard rijdt, moet je altijd op dezelfde rijstrook blijven.
1 % (afgerond)naar de uitrit gaat, mag je niet de pechstrook gebruiken.
93 % (afgerond)in de file staat, moet je een reddingsstrook vrij laten. 
6 % (afgerond)in de file terecht komt, mag je niet op de pechstrook gaan staan.

der Stau: de file

die Gasse: steeg, ook onderdeel van straatnamen; tevens synoniem voor een doorgang banen (sich eine Gasse durch die Menge bahnen)

 

Op de linkerrijstrook moet men zo links mogelijk aanhouden, op de middenrijstrook of rechterrijstrook zo rechts mogelijk. Er moet voldoende ruimte tussen de rijstroken blijven voor de hulpdiensten.

De hulpdiensten gebruiken meestal niet de vluchtstrook maar rijden op de vrijgemaakte baan.

Deze verkeersregel geldt ook bij 'langzaam rijdend verkeer' en is in Duitsland en Oostenrijk verplicht, in Zwitserland wordt het aangeraden.

https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/rettungsgasse/



Zie ook de pagina Links.



Unser kleiner Baum trägt viele Äpfel. Ich pflücke mal einen ........ Apfel zum Probieren.


78 % (afgerond)reifen 
3 % (afgerond)reifer
2 % (afgerond)reifem
17 % (afgerond)reife

Der reife / ein reifer Apfel: 1e naamval manneljk.

 

2e Der Geschmack des/eines reifen Apfels.

3e Die Schale von dem/einem reifen Apfel.

4e Ich pflücke den/einen reifen Apfel.

 

Mannelijke woorden: alleen in de 1e naamval geen -n achter reif;

der kleine Baum / unser kleiner Baum: 1e naamval



Zie ook de pagina na ein/eine-groep.



TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)