MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 14-09-2021 (niveau 1)eerdere test 14 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 14-09-2021 zo ingevuld:Der Zoo ist außerhalb der Stadt.

Diese Straßenbahn (tram) fährt  ........   Zoo. 

 

    


1 % (afgerond)beim
20 % (afgerond)nach dem
79 % (afgerond)zum 

Naar  een plek of een persoon gaan: zu + 3e naamval.

Wir fahren zu meiner Oma / zum Sportplatz / zum Markt.

 

nach: Wir fahren nach Deutschland / nach Köln (landen en steden).

bei (zijn bij iemand / een plek): 

Ich war gestern bei meinem Opa (persoon).

Der Markt ist bei der Kirche (in de buurt van een plek).Zie ook de pagina gebruik.- "Hast du gesehen, dass deine Hose ein (gat) ........ hat?"

- "Ja klar, (gaten) ........ in Jeans sind doch in Mode!"


4 % (afgerond)Pilz, Pilze
88 % (afgerond)Loch, Löcher 
7 % (afgerond)Gabel, Gabeln
1 % (afgerond)Topf, Töpfe

das Loch - die Löcher, meervoud als Bücher, Länder, Dächer, ...

die Gabel - die Gabeln: vork(en)

der Pilz - die Pilze: paddenstoel(en)

der Topf - die Töpfe: kookpan(nen)Zie ook de pagina Woordenschat, thematisch.Hebben jullie al ontbeten? 


15 % (afgerond)Habt ihr schon frühstückt?
1 % (afgerond)Hast ihr bevor frühstückt?
5 % (afgerond)Haben ihr bereits gefrühstückt?
79 % (afgerond)Habt ihr schon gefrühstückt? 

frühstücken - frühstückte - gefrühstückt

ihr habt - habt ihr?

 

In het Nederlands hebben alle 3 meervoudsvormen dezelfde uitgang: wij/jullie/zij hebben.

De jullie-vorm wijkt in het Duits hiervan af:

wir haben, ihr habt, sie/Sie haben.

 

schon, bereits: al, reeds

bevor: voordienZie ook de pagina onregelmatig.Mercedes ist ........ Automarke aus Deutschland.


26 % (afgerond)ein
10 % (afgerond)einen
64 % (afgerond)eine 

Die/eine Automarke: het woord eindigt op -e, dus vrouwelijk.

Hier 1e naamval: die Automarke en Mercedes zijn verbonden door het koppelwerkwoord 'ist', dus Mercedes = Automarke.

Daarom staan beide woorden in dezelfde naamval.

 

Indien een auto bij de merknaam of typenaam wordt genoemd is het mannelijk: Der Mercedes steht im Parkverbot.Zie ook de pagina koppelwerkwoorden.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)