MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-09-2021 (niveau 1)eerdere test 20 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-09-2021 zo ingevuld:........ du bitte das Tablett (dienblad) mit in die Küche?


16 % (afgerond)Nehmst
83 % (afgerond)Nimmst 
2 % (afgerond)Nehme

Sterk werkwoord met -e-: 

ich nehme

du nimmst - nimmst du?

Uitzondering: de lange -e- wordt hier een korte -i-.

 

Gebiedende wijs (zonder du) is eveneens met -i-:

Nimm es bitte mit. (Al hoor je in spreektaal vaak: nehm.)Zie ook de pagina sterk.Er schreibt ........ Freund ........ kurzen Bericht per Mail.


11 % (afgerond)seinen, einem
15 % (afgerond)sein, ein
74 % (afgerond)seinem, einen 

Hij schrijft aan hem: meewerkend voorwerp, dus 3e naamval

der Bericht: stam van een werkwoord, deze woorden zijn overwegend mannelijk; hier lijdend voorwerp: den/einen Bericht.

 

Voor dit type zinnen geldt vrijwel altijd:

De persoon (Freund) is meewerkend voorwerp, dus 3e naamval.

Het ding/voorwerp (Bericht) is lijdend voorwerp, dus 4e naamval.Zie ook de pagina Naamvallen.Rufen Sie bitte ........ Polizei!

 


9 % (afgerond)den
80 % (afgerond)die 
2 % (afgerond)das
9 % (afgerond)der

die Polizei: uitgang -ei, dus vrouwelijk;

zo ook bijvoorbeeld: die Bäckerei, die Metzgerei (slager), die Partei, die Datei (databestand)

 

Hier 4e naamval: bij vrouwelijk dezelfde vorm als 1e naamval.Zie ook de pagina geslacht.jan-mayer@hey.to

Welke mondelinge spelling van dit mailadres is juist?


8 % (afgerond)jett-aa-enn -minus- mayer mit upsilon/Klammeraffe/ha -ee -upsilon -poenkt- tee - oo
9 % (afgerond)jee-aa-enn -minus- mayer mit griechisch i /Affenklammer /ha-ee -i -poenkt -tee-oo
84 % (afgerond)jott-aa-enn-minus-mayer mit upsilon/Klammeraffe/ha-ee-upsilon-poenkt- tee-oo 

De liggende streep wordt in mail- en webadressen als minus gespeld.

 

de j = das Jott

de y = das Üpsilon

apenstaartje: der Klammeraffe (ook soms: der Kringelaffe)Zie ook de pagina spellen aan de telefoon.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)