MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-09-2021 (niveau 3)eerdere test 20 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-09-2021 zo ingevuld:(Uit het lied van de bekende componist/zanger Jules de Corte )

 

Ik zou wel eens willen weten, (waarom zijn de bergen zo hoog).

Welke vertaling is NIET correct?


17 % (afgerond)Ich möchte gerne mal wissen,
59 % (afgerond)Ich sollte gerne mal wissen, 
14 % (afgerond)Ich wüsste gerne mal,
10 % (afgerond)Ich würde gerne mal wissen,

De foute vertaling is dus ich sollte: ik moet/moest op gezag van een ander of van mezelf. Deze vorm kan verleden tijd zijn of een conjunctief: eigenlijk zou ik dat moeten weten/hebben geweten.

 

Möchten: oorspronkelijk een aanvoegende wijs (conjunctief) van het werkwoord mögen (houden van/lusten), nu in gebruik als zelfstandig werkwoord in tegenwoordige tijd om beleefd een wens te uiten: ik zou graag willen, net als 'ich hätte gerne' i.p.v. 'ich will!'

Würde .... wissen: eveneens conjunctief.

Wüsste: de zuivere vorm van de conjunctief van wissen, formeler dan 'ich würde gerne wissen'. Zie ook de pagina Konjunktiv.Der Artikel ist vorrätig.

Wir senden Ihnen ........ Artikel (enkelvoud) per direkt zu.


3 % (afgerond)das bestellten
3 % (afgerond)der bestellte
83 % (afgerond)den bestellten 
12 % (afgerond)das bestellte

der Artikel (zie zin 1): mannelijk, hier lijdend voorwerp.

1e naamval: der bestellte Artikel.

4e naamval: den bestellten Artikel.

 

50% van alle Duitse woorden met de uitgang -el zijn mannelijk,

30% vrouwelijk, 20% onzijdig.Zie ook de pagina geslacht.(Het resultaat) ........ meiner Berechnungen war richtig.


10 % (afgerond)Das Ereignis
11 % (afgerond)Der Erfolg
77 % (afgerond)Das Ergebnis 
2 % (afgerond)Der Ertrag

das Ergebnis: resultaat, uitkomst

das Ereignis: gebeurtenis

(woorden met de uitgang -nis zijn overwegend onzijdig)

der Erfolg: succes

(stam van het werkwoord '(er)folgen'. Deze woorden zijn overwegend mannelijk.)

der Ertrag: opbrengst, bijv. van de oogstZie ook de pagina weetwoorden I.Welke uitdrukking kun je gebruiken voor:

'het stelt niet veel voor'/'het is maar een kleinigheid'/'geen dank': ........


2 % (afgerond)Es läuft wie geschmiert.
7 % (afgerond)Mach mal halblang!
4 % (afgerond)Das hat mich kalt erwischt.
88 % (afgerond)Nicht der Rede wert. 

Das hat mich kalt erwischt: Dat is me rauw op mijn dak gevallen!

Es läuft wie geschmiert: Het loopt op rolletjes.

Mach mal halblang!: Nou, nou! Niet overdrijven.

Voor geen dank ook: Gern geschehen. / Gerne!

 

De vaste uitdrukking 'nicht der Rede wert' is een oude constructie met de 2e naamval. Tegenwoordig wordt 'wert sein' met de 4e naamval gebruikt: Es (vervangend onderwerp) ist die Mühe (lijdend voorwerp) wert. Dus hier is íst geen koppelwerkwoord.Zie ook de pagina Vaste uitdrukkingen.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)