MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 23-07-2019 (niveau 1)eerdere test 23 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 23-07-2019 zo ingevuld:Ich möchte gerne einen Termin mit ........  vereinbaren.


11 % (afgerond)Sie
89 % (afgerond)Ihnen 

mit3e naamval

mit Ihnen / mit dir / mit ihr / mit ihm / mit meinem Vater / mit meiner Mutter

Sie: 1e en 4e naamval.

 

Einen Termin vereinbaren: een (formele) afspraak maken.Zie ook de pagina met 3e naamval.Das Rathaus ist auf der anderen Seite. Wir müssen die Straße (oversteken) ........ .


85 % (afgerond)überqueren 
3 % (afgerond)darüber laufen
12 % (afgerond)überlaufen

de straat oversteken: die Straße überqueren

quer: dwars; der Querulant: dwarsligger

 

darüber laufen: ergens overheen lopen (bijv. sport: over de balk lopen); darüber gehen: naar die plek / naar de kant gaan maar zonder iets te moeten 'überqueren'

überlaufen:

klemtoon op 'über' = overlopen (badkuip)/spion die van kant wisselt

klemtoon op 'lauf' = (te) veel mensen op een plek: der Markusplatz in Venedig ist immer überlaufenZie ook de pagina lastige werkwoorden.(Ik heb een vraag over deze rekening.)

Wie gaat hierover?: ........ .


84 % (afgerond)Wer ist dafür zuständig? 
4 % (afgerond)Wie geht darüber?
3 % (afgerond)Wer ist dafür?
9 % (afgerond)Wer geht darüber?

zuständig sein: verantwoordelijk voor een bepaalde aangelegenheid; het hoort bij het takenpakket van de medewerker.

 

Wer ist dafür?: Wie is/stemt ervoor?

Wer geht darüber?: Wie gaat naar de (over)kant?

Wie = op welke manier, hoe. Zie ook de pagina standaardzinnen N-D.(Dit medicijn mag je beslist niet innemen als je autorijdt.)

 

Dieses Medikament ........ du auf keinen Fall einnehmen, wenn du Auto fahren willst.


4 % (afgerond)magst
8 % (afgerond)dürfst
83 % (afgerond)darfst 
5 % (afgerond)mögst

dürfen: mogen, toestemming hebben

du darfst - wir dürfen

 

mögen: houden van, lusten

du magst - wir mögen

du mögst: aanvoegende wijsZie ook de pagina dürfen / müssen / sollen / mögen.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)