MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 25-11-2021 (niveau 2)eerdere test 25 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 25-11-2021 zo ingevuld:De toeristen zijn geïnteresseerd in ........ cultuur.

 

Die Touristen ........  

 


11 % (afgerond)interessieren sich vor Kultur.
30 % (afgerond)sind interessiert in Kultur.
59 % (afgerond)interessieren sich für Kultur. 

sich interessieren für (+ 4e naamval): interesse hebben voor, geïnteresseerd zijn in

interessiert sein an: belang hebben bij / gebaat zijn bij

 

vor: enkel voor plaatsbepalingen en tijdsbepalingen

vor dem Haus, vor einem Monat

die Kultur: woorden met de uitgang -ur zijn vrouwelijkZie ook de pagina standaardzinnen N-D.Das Buch erscheint bei einem deutschen (uitgeverij) ........ .

 


82 % (afgerond)Verlag 
2 % (afgerond)Vorlage
8 % (afgerond)Publizist
7 % (afgerond)Austeiler

der Verlag: de uitgever(ij),

bestaat uit een stamvorm van een werkwoord; deze woorden zijn overwegend mannelijk.

 

der Austeiler: iemand die iets uitdeelt

der Publizist: professionele schrijver / journalist

die Vorlage: voorbeeld waarnaar iets gemaakt moet worden (origineel / monster)Zie ook de pagina weetwoorden I.Der Gesunde hat viele ........ , der Kranke nur einen.

 

        


4 % (afgerond)Wunsche
15 % (afgerond)Wünschen
81 % (afgerond)Wünsche 

der Wunsch: stam van een werkwoord; deze woorden zijn overwegend mannelijk;

die Wünsche: een hoofdregel meervoud voor mannelijke woorden is umlaut + -e;

Hier 4e naamval meervoud: zelfde vorm als 1e naamval meervoud.

 

Deze uitspraak stamt van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer.Zie ook de pagina meervoud.Neben ........ ist noch Platz.

 


86 % (afgerond)mir 
14 % (afgerond)mich

neben: 3e of 4e naamval.

waar is er plek?: geen verandering, dus 3e naamval.

 

Ga naast me zitten: Setz dich neben mich (beweging, dus 4e naamval).

 

 

afb. Titelblatt des bekannten Kinderbuchs mit gleichem Titel von Paul MaarZie ook de pagina persoonlijk vnw..TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)