MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 23-07-2019 (niveau 3)eerdere test 23 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-07-2019 zo ingevuld:Diese Wanderung auf den Berg ist nicht ungefährlich.

Ich rate (u) ........ zur Vorsicht.


30 % (afgerond)Sie
70 % (afgerond)Ihnen 

Ik raad u 'aan': Ich rate Ihnen (3e naamval)

die Vorsicht: vrouwelijk woord met de uitgang -t.Zie ook de pagina overzicht.Willst du wissen, was mich an ........ Sache stört?


23 % (afgerond)diese
72 % (afgerond)dieser 
3 % (afgerond)diesen
3 % (afgerond)diesem

An: wisselvoorzetsel, dus 3e of 4e naamval.

De meeste werkwoorden met wisselvoorzetsels (auf/über) met een mentale betekenins combineren met de 4e naamval. MAAR

enkele vaste combinaties hebben de 3e naamval: sich stören an, leiden an/unter, teilnehmen an, warnen vor, zweifeln an.Zie ook de pagina met 3e/4e naamval.Wir übernehmen die Wartung der Maschine.

Die Wartung: ........ .


88 % (afgerond)onderhoud 
9 % (afgerond)financiering
3 % (afgerond)transport

financiering: die Finanzierung

transport: der Transport, die Beförderung (der Versand)Zie ook de pagina weetwoorden I.Bemoeit u zich daar s.v.p. niet mee!


78 % (afgerond)Bitte mischen Sie sich nicht ein. 
5 % (afgerond)Bemühen Sie sich bitte nicht damit.
12 % (afgerond)Machen Sie bitte keine Bemühungen.
5 % (afgerond)Geben Sie sich bitte damit keine Mühe.

Zich ergens mee bemoeien: sich einmischen.

In formeel taalgebruik ook 'sich mengen in': die Anwesenden mengten sich in die Diskussion. Dit wordt echter niet gebruikt zoals in bovenstaande zin (houd je erbuiten).

Sich bemühen: moeite doen. Bitte bemühen Sie sich nicht (het hoeft niet).

Geben Sie sich bitte Mühe: doe s.v.p. uw best.

Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen: bedankt voor uw bemoeienissen.Zie ook de pagina standaardzinnen N-D.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)