MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 13-09-2019 (niveau 3)eerdere test 13 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 13-09-2019 zo ingevuld:Diese Aktion war eine Gratwanderung.

Die Gratwanderung: ........


31 % (afgerond)ommezwaai van beleid
63 % (afgerond)moeilijke beslissing, spagaat 
6 % (afgerond)wandeling langs gevaarlijke oevers

Der Grat: De scherpe bovenkant van een bergketen, bijvoorbeeld in de Alpen.

Hiervan afgeleid is de figuurlijke betekenis van Gratwanderung: een dilemma, een moeilijke beslissing ('langs een afgrond') omdat het 'dubbeltje beide kanten op kan vallen'.

 

Ommezwaai van beleid: die Wende in der (Geschäfts-)Politik.

Wandeling langs gevaarlijke oevers: Wanderung entlang gefährlicher Ufer.Zie ook de pagina weetwoorden I......... ihr schon angefangen?


Haben
81 % (afgerond)Habt 
18 % (afgerond)Seid
1 % (afgerond)Sind

Wir haben / ihr habt / sie haben angefangen.

Anfangen wordt, anders dan het Nederlandse beginnen, met haben vervoegd. 

Nederlands eveneens: we hebben aangevangen.

 

Wir beginnen jetzt - wir haben bereits begonnen.Zie ook de pagina voltooide tijd.'So darfst du mir nicht kommen!' geeft aan: ........ .


1 % (afgerond)Dit komt me helemaal niet goed uit.
3 % (afgerond)Met deze outfit mag je wat mij betreft niet komen.
77 % (afgerond)Op die manier bereik je niets bij mij. 
19 % (afgerond)Daar kun je niet mee aankomen.

Deze zin geeft onmiskenbaar een irritatie van de spreker aan.

 

'Das passt mir nicht' geeft ook een negatieve mening.

Maar heeft niet de dreigende kracht/verontwaardiging als: So darfst du mir nicht kommen!

 

Dit komt me helemaal niet goed uit: Das passt mir gar nicht.

De zin kan betrekking hebben op een voorgesteld tijdstip of een onwelkome situatie.

Daar kun je niet mee aankomen (te klein cadeau / in slordige kleding): Damit kannst du doch nicht ankommen/dahin gehen.Zie ook de pagina standaardzinnen D-N.(Alternativer Fakt)

 

........ die Erde rund ist, ........ ist auch nur eine Meinung ;)


18 % (afgerond)Dass, dass
18 % (afgerond)Das, dass
64 % (afgerond)Dass, das 

De zin is samengesteld uit twee zinnen:

Die Erde ist rund + das ist eine Meinung.

De zinnen worden met het voegwoord dass verbonden.

 

Es ist nur eine Meinung, dass die Erde rund ist.Zie ook de pagina Bijwoorden / voegwoorden / kommaregels.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)